1 Aralık 2016 Perşembe

Sistem Konuşmalarımız

Sistemin adı ; TİTSO ( Tutarsa iyi, tutmazsa söylenme ortak )
Bire iki zon Forsingin ufak ilavelerle (Gadged ) süslenmiş şekli

Kullandığımız Konvansiyonlar ;
Sistemimizde standart olarak ;
 • 1 Sanzatu üzerine 2 Trefl STAYMAN,
 • 2 seviyesinde 2 Karo, 2 Kör ile Majör transferi (JACOBY TRANSFER)
 • 4 seviyesinde 4 Karo, 4 Kör ile Majör transferi (TEKSAS TRANSFER) ,
 • 2 seviyesinde 2 Pik, 2 sanzatu ile MİNÖR TRANSFER'i,
 • 4 Trefl ile Gerber As sorusu, 
Konvansiyonlarını kullanıyoruz. 
 • Doğrudan 4 Sanzatu ile minimumsan pas geç,maksimum'san 6 Sanzatu deklare et ricasıyla Kantitatif yapıyoruz.  
 • Doğrudan 5 sanzatu maksimumsan 7 Sanzatu deklare et ricası
Ayrıca özel elleri tarif eden anlaşmalarımız da  var ;

 • 1 Kör açan ortak karşısında Ters Forsing (KAPLAN INVENTION),
 • 1 Pik açan ortağımız karşısında BARS,
 • Sanzatu açıp 2 Trefl Staymana 2 Karo, 2 Kör, 2 Pik  cevabı veren ortak karşısında SARS ( Shape Asking  Relay after Stayman),
 • Rakip açışları üzerine 1 Sanzatu ile açtığı renk minörse diğer minörde 5 kart, bir majörde 4 kart , rakibin açtığı renk majörse diğer majörde 4 kart ve 1 minörde 5 kart gösteren RAPTOR konvansiyonumuz var.
 • 1 Sanzatu açan rakip karşısında birinciden MULTY LANDY, Dördüncüden Landy konvansiyonu kullanıyoruz.
 • Rakip renk oyun ile açtığında 5-5 Dağılımlı ellerle  9-11 ve 16+ puanla Cue bid yapıyoruz. (GESTHEM), 12-15 puan aralığında 1 seviyesinde renk okuyoruz.
 • Rakip renge açılan renk elimizde yoksa 10 puan, elimizde tekse 11 puan, elimiz 2 adet ise 12 puanla kontur atıyoruz, rakibin rengi 3 tane ise 15 puandan aşağı kontur atmıyoruz.
 • Ortağımızın açtığı renge rakip müdahale ettiğinde ; tek renk vaad ediyorsa o rengi söylememiz ortağa keser sorar. Rakip 2 renk vaad ediyorsa söylediğimiz rakip renk keser gösteriyor.
 • Rakip renk açtığında ortağımız kontur atıp açanın ortağı destek verdiğinde bizim konturumuz (RESPONSİVE Kontur). Açanın rengi minörse majörlerde, açanın rengi majörse minörlerde 4-4 kart gösteriyor.


1 Trefl açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları ;
 1. Trefl açışı üzerine 1 Karo açana elini tarif etmesini söyler. (WALSH)
 2. 1 Trefl açışı üzeribe 1 Sanzatu 8-10 Puan vaadeder.
 3. 1 Trefl açışı üzerine  2 kör ve 2 pik cevabı 5 Pik 4 + kör vaadeder. ( Reverse Flannery )
 4. 1 Trefl açışı üzerine 1 majör cevabımıza 1 Sanzatu geldiğinde (two way check back) kullanıyoruz.
 5. 1 Trefl açışı üzerine  two way invörted minör kullanıyoruz.
1 Trefl- 2 Trefl12+ puan 5+ Kart fit. Dörtlü majör yok.
 1. 1 Trefl  açışına koz fiti geldiğinde 4 Trefl Kay -card sorusudur.
 2. 1 Trefl açışı üzerine 3 Majör o renkte şigan  5+ koz tutuşu ve şilem arzusu gösteriyor.
 3. 1 trefl  açışı üzerine 4 Majör deklaremiz o renkte şigan 5+ koz tutuşu ve kesin şilem isteği gösterir.
 4. 1 Trefl açışı üzerine  1 majöre 4 Trefl deklaresi tutuş ve  Löve kaynağı olabilecek 12-14 puanlı 2onörlü 6 Kart Trefl ile karo kontrolü  gösterir.
 5. 1 Tefl açışı üzerine 1 Majöre 4 Majör deklaresi tutuş ve  Löve kaynağı olabilecek 12-14 puanlı 2 onörlü 6 Kart Trefl ile Diğer majör kontrolü  gösterir.
 6. 1 Trefl açışı üzerine 4 Sanzatu cevabı 18 Puan 3-3-3-4  dağılım kantitatif davet gösterir.
 7. 1 Trefl üzerine 1 Karo-1 Kör-1 Pik cevabı üzerine gelen 1 Sanzatu cevabına 4 Sanzatu  söylediğimiz renk dörtlü diğer renkler 3-3-3 dağılım 18 Puan ve kantitatif dağılım gösterir.
 8. 1 Trefl açışına 1majör cevabına 3 kartla 2 majör cevabı veriyoruz. Cevapçı 1 üst deklare ile açıcıya kaç kartla destek verdiğini, kısalığını ve gücünü sorar. (Spiral ask )
1 Karo açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları;
 1. 1 Karo açışı üzerine ,  1 Sanzatu  cevabımız 6-10 puan dörtlü majörü olmayan el tarif eder.
 2. 1 Karo açışı üzerine ,  2 Trefl cevabından sonra (Rozen Kranz) cevaplarını uyguluyoruz. 
 3. 1 Karo açışı üzerine  2 kör ve 2 pik cevabı 5 Pik 4 + kör vaadeder. ( Reverse  Flannery )
 4. 1 Karo açışı üzerine 1 majör cevabımıza 1 Sanzatu geldiğinde (two way check back) kullanıyoruz.
 5. 1 Karo açışı üzerine  two way invörted minör kullanıyoruz.
 6. 1 Karo  açışına koz fiti geldiğinde 4 Trefl Kay -card sorusudur.
 7. 1Karo açışı üzerine 3 Majör o renkte şigan  5+ koz tutuşu ve şilem arzusu gösteriyor.
 8. 1 Karo açışı üzerine 4 Majör deklaremiz o renkte şigan 5+ koz tutuşu ve kesin şilem isteği gösterir.
 9. Karo açışı üzerine  1 majöre 4 Trefl deklaresi tutuş ve  Löve kaynağı olabilecek 12-14 puanlı 2onörlü 6 Kart Karo  ile Trefl  kontrolü  gösterir.
 10. 1 Karo  açışı üzerine 1 Majöre 4 Majör deklaresi tutuş ve  Löve kaynağı olabilecek 12-14 puanlı 2onörlü 6 Kart Karo ile Diğer majör kontrolü  gösterir.
 11. 1 Karo  açışı üzerine 4 Sanzatu cevabı 18 Puan dengeli dağılım kantitatif davet gösterir.
 12. 1 Karo  üzerine 1 Kör-1 Pik  üzerine gelen 1 Sanzatu cevabına 4 Sanzatu  söylediğimiz renk dörtlü diğer renkler 3-3-3 dağılım 18 Puan ve kantitatif dağılım gösterir
1 Kör açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları ;
 1. 1 Köre 1 Pik cevabımız  0-4 pik ve 1 Köre 1 Sanzatu cevabımız 5+ Pik gösterir. ( Kaplan Invention)
 2. 1 Köre 2 Kör cevabımız 8-10 puan gösterir.
 3. 1 Körden sonra 2 Trefl ve 2 Karo deklareleri Zon forsingidir. Açan elini . 11-14 puanlı, 15-17 puanlı ve 18-19 puanlı olmak üzere 3 gruba ayırır ve tarif eder. 2 pikdeklaresi  revers olmayıp el tarifir. 3 seviyesinde minör renk 15-17 puan gösterir. 2 Sanzatu deklaresi 11-14 puanlı dengeli el gösterir. Cevapçının rengine fit varsa 16+ puanla gösterilir. 3 Sanzatu deklaresi löve kaynağı olabilecek kapalı 6 kart vaadeder. 18-19 puanlı elle önce iki seviyesinde konuşup gelen cevaba 4 sanzatu der.
 4. 1 Kör 2 Körden sonra Açanın 2 Pik konuşması Treflden başlayarak sırasıyla  yardımın olan rengi söyle ricasıdır.
 5. 1 Kör 2 Körden sonra 3 trefl ve 3 Karo deklaresi elinde dam ya da valeden biri olan 3 kart renk gösterir, söylenen renkte yardım ister..( Trial Bid )
 6. 1 Kör 2 Körden sonra 3 kör deklaresi 6 kayıplı el gösterir.cevapçıdan 8 kaybı varsa 4 demesini rica eder.
 7. 1 kör 2 Körden sonra 3 Sanzatu deklaresi kör üzerinden Keykart sorar.
 8. 1 Köre 2 Sanzatu ( Jacoby 2 Nt) 13 + Puan ve 4 Kart tutuş gösterir. Ortaktan kısalığı olan rengi 3 seviyesinde göstermesini ister. Dendeli12-13 puanlı elle 4 kör, dengeli 14-15 puanla 3 Sanzatü, Dengeli 16 + Puanla 3 kör demesini ,eğer elinde  2 Tepe onörlü başka 5 kart bir renk varsa açan löve kaynağı olan bu rengi 4 seviyesinde gösterir.
 9. 1 Köre  3Sanzatu  üçlü kör tutuşu,13-15 puan dengeli dağılım Körlerde onör yok.
 10. 1 Köre dörtlü tutuş olduğunda ( bergen ) oynuyoruz. Açışın 2 üstü ( 2 Pik ) 7-9 puan ve kısalık., 3 Trefl 11-12 puan dengeli el 3 karo 11-12 puan ve kısalık ( Mini Splinter )gösterir.3 Pik, 4trefl, 4 Karo 13-15 puan ve söylenen renkte kısalık(Splinter ) gösterir.
 11. Dörtlü tutuş ve kısalık gösteren 11-12 puanlı 3 Karo deklaresinden sonra açan 3 kör ile kısalığı sorar. Cevapçının 3 nt deklaresi şigan ve dört seviyesinde renk deklaresi de singleton gösterir.
 12. 1 Köre elimizde koz damı yoksa koz damı sorusuna boşluk sağlamak için Blackwood yerine Kickback kullanıyoruz. Koz damı varsa Blackwood ( Key kart sorusu ) kullanıyoruz.
 13. 1 Kör açışı üzerine gelen tutuştan sonra 5 Kör ortak bende diğer kontroller tamam kozda problem var , Koz As, Rua, Damından  ikisi elinde ise 6 oynayalım, değilse beşte kalalım anlamındadır.
 14. 1 Kör açışı üzerine gelen tutuştan sonra 5 Sanzatu   Josephin Konvansiyonudur. Cevapçıya  Koz As, Rua, Damından ikisi elinde ise 7 oynayalım, değilse altı ilan et anlamındadır. 
 15. 1 Kör açışı üzerine gelen tutuştan sonra 4 Sanzatu  key kart cevabında sonra 6 Trefl Josephine Konvansiyonudur. Cevapçıdan Koz As, Rua, Damından dan ikisi elinde ise 7 oynayalım, değilse altı ilan et anlamındadır. 
1 Pik Açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları ;
 1. 1 pike 1 Sanzatu cevabımız , Forsing sanzatudur. Açanın 2 Trefl deklaresinden sonra BART konvansiyonu kullanıyoruz.
 2. 1 Pike  2Pik cevabımız 8-10 puan 3 Kart tutuş gösterir. Dörtlü tutuş 7-9 puanlı kısalığı olmayan elleri de bu deklareye sokuyoruz.
 3. 1 Pikten  sonra 2 Trefl , 2 Karo  ve 2 Kör deklareleri açar puan gösterir, Zon forsingidir. Açan elini . 11-14 puanlı, 15-17 puanlı ve 18-19 puanlı olmak üzere 3 gruba ayırır ve tarif eder. 3 seviyesinde minör renk 15-17 puan gösterir. 2 Sanzatu deklaresi 11-14 puanlı dengeli el gösterir. Cevapçının rengine fit varsa 16+ puanla gösterilir. 3 Sanzatu deklaresi löve kaynağı olabilecek kapalı 6 kart vaadeder. 18-19 puanlı elle önce iki seviyesinde konuşop gelen cevaba 4 sanzatu der.1 Pik 2 Pikten sonra Açanın 2Sanzatu  konuşması Treflden başlayarak sırasıyla yardımın olan rengi söyle ricasıdır.1 Kör 2 Körden sonra Açanın 2 Pik konuşması Treflden başlayarak sırasıyla  yardımın olan rengi söyle ricasıdır.
 4. 1 Pik  2 Pikten sonra 3 trefl ve 3 Karo deklaresi elinde dam yada valeden biri olan 3 kart renk gösterir, söylenen renkte yardım ister.( Trial Bid )
 5. 1 Pik  2 Pikten sonra  3 kör deklaresi 6 kayıplı el gösterir.cevapçıdan 8 kaybı varsa 4 demesini rica eder.
 6. 1 Pik  2 Pikten sonra  3 Sanzatu deklaresi Pik r üzerinden Keykart sorar.
 7. 1 Pike  2 Sanzatu ( Jacoby 2 Nt) 13 + Puan ve 4 Kart tutuş gösterir. Ortaktan kısalığı olan rengi 3 seviyesinde göstermesini ister. Dendeli12-13 puanlı elle 4 Pik , dengeli 14-15 puanla 3 Sanzatü, Dengeli 16 + Puanla 3 Pik demesini ,eğer elinde  2 Tepe onörlü Löve kaynağı olabilecek başka 5 kart bir renk varsa açan  bu rengi 4 seviyesinde gösterir.
 8. 1 Pike  dörtlü tutuş olduğunda ( bergen ) oynuyoruz. Açışın 2 üstü ( 3 Trefl  )7-9 puan ve kısalık., 3 Karo 11-12 puan dengeli el 3 Kör  11-12 puan ve kısalık ( Mini Splinter )gösterir.4trefl, 4 Karo, 4 Kör  13-15 puan ve söylenen renkte kısalık( Splinter ) gösterir.
 9. 1 Pike 3 Sanzatu üçlü pik tutuşu,13-15 puan dengeli dağılım Piklerde onör yok.
 10. 1 Pike direkt 4 Sanzatu (Black vood) key kart sorusudur.
 11. 1 Pik açışı üzerine gelen tutuştan sonra 5 Pik  ortak bende diğer kontroller tamam kozda problem var , Koz As, Rua, Damından dan ikisi elinde ise 6 oynayalım, değilse beşte kalalım anlamındadır.
 12. 1Pik  açışı üzerine gelen tutuştan sonra 5 Sanzatu   Josephin Konvansiyonudur. Cevapçıya  Koz As, Rua, Damından ikisi elinde ise 7 oynayalım, değilse altı ilan et anlamındadır. 
 13. 1 Pik  açışı üzerine gelen tutuştan sonra 4 Sanzatu  key kart cevabında sonra 6 Trefl Josephine Konvansiyonudur. Cevapçıdan Koz As, Rua, Damından dan ikisi elinde ise 7oynayalım, değilse altı ilan et anlamındadır. 

1 Sanzatu Açışı üzerine konuşmalarımız ve anlamları ;

 1. 1 Sanzatu açışı üzerine  Stayman Konvansiyonunu , Jakoby Majör Transferlerini, Teksas Majör Transferlerini, Minör Transferlerini, Garbage Stayman Konvansiyonunu, SARS Konvansiyonunu ( Shape Asking Relay after Stayman ) , Smolen Konvansiyonunu, 4 Trefl Gerber As sorusu, 4 NT Kantitatif sorusunu ve 5 Nt Grand Şilem  sorusunu kullanıyoruz.
 2. Staymandan sonra Majör cevabına 4 Karo Koz fitimiz ve bende 15-16  Puan var maksimumsan keykart cevabı ver değilsen 4 Majör ilan et,+ trefl cevabımız bende koz fiti ve 17+ Puan var zayıfta açsan   Key kart cevabı ver ricasıdır.
 3. Staymandan sonra  3 seviyesinde diğer majörü söylemek koz tutuşu ve kısalık ve şilem isteği  gösterir.
 4. Staymandan sonra açanın 2 Karo cevabına 3 Trefl açana minör sayısını sormaktadır. (SARS)
 5. Staymandan sonra açanın 2 kör- 2 Pik  cevabına 3 Trefl  koz fiti, dengeli dağılım ve şilem isteği gösterir.(SARS)
 6. Staymandan sonra açanın 2 kör- 2 Pik  cevabına 3 Karo  koz fiti olmadığını , dengeli dağılım ve şilem isteği gösterir.(SARS)
 7. Sanzatu açan ortak karşısında 13-14 Puanlı dengesiz eller açanın maksimum olması halinde Şilem olabileceğinden bu tip eller için özel konuşmalarımız var; Altılı Majörümüzü 2 seviyesinde Transfer edip ( Jacoby Transfer ) 4 Majör deklare edersek ortaktan maksimum açılışla şileme gitmesini ister. Böyle bir ihtimal olmasa dört seviyesinde transfer (Teksas Transfer) ederdik.
2 Trefl açışımız  üzerine konuşmalarımız ve anlamları ;
    
 2 Trefl açışlarımız 4 tip el tarif ediyor ;

 1.    Ya tek renkli 3 kayıplı bir dağılım minimum 17+ puan
 2.   Sanzatu dağılımı olan 22-24-26, 27-28,29-30 puanlı dengeli elleri 
 3.  5-5 dağılımlı 3 kayıplı 20 hcp puanlı dağılım

2 trefl açışına cevapçı ;
 1. 2 tepe onörlü ( AR-AD-RD) olan 8 + puanlı Majörde 5+, Minörse 6+ kartlı rengini ,
 2. A ve Ruası olmayan puanları Dam ve valelerden oluşan 8+ puanlı ellerle 2 sanzatu,
 3. Bu eller dışında kalan (kaç puanlı olursa olsun) bütün ellerle 2 karo diyerek bekleme deklaresi yapar. 
Cevapçının 2 Karo bekleme (relay-Röle) deklaresi üzerine 2 Trefl açan el tarifini yapar;
Açanın 2 kör deklaresi ;

 1. 5-5 her türlü renk kombinasyonu olan 20+ puanlı 3 kayıplı elleri tarif eder. Cevapçı 2 Sanzatu diyerek Açanın el tarifini bekler.
 2. Açan 3 trefl derse trefl ve körleri olan 2 renkli el
 3. Açan 3 Karo derse Karo ve Körleri olan 2 Renkli el
 4. Açan 3 kör derse Kör ve Pikleri olan 2 renkli el,
 5. Açan 3 Sanzatu  derse Karo ve Trefleri olan 2 Renkli el
 6. Açan 4 trefl derse trefl ve Pikleri olan 2 renkli el,
 7.   Açan 4 Karo  derse Karo ve Pikleri  olan 2 renkli el

Tarif etmiş olur. Açanın 20+ puanı ve en fazla 3 kaybı vardır.

Açanın 2 Pik deklaresi ;
Açanın 2 Pik deklaresi , 4-4-4-1 yada 5-4-4-0 dağılımlı, 17+ puanı olan bir el tarif eder. Bu dağılımda singleton renkteki puan sayılmaz.
Açanın 2 pikinden sonra cevapçı 2 sanzatu  diyerek açanın   kısa rengini sorar. Açan bu soruya ;
 1. Kısa rengi Karo ise ; 3 Trefl
 2. Kısa rengi Kör ise 3 Karo
 3. Kısa rengi Pik ise 3 Kör ve
 4. Kısa rengi Trefl ise 3 Pik diyerek cevap verir. 
Cevapçı  ya nihai kontratı ilan eder. Ya da; Açanın kı
Tek renkli eller ;

Cevapçının 2 karo rölesinden sonra Açan 3 kör,3 pik,4 trefl, 4 Karo diyerek Tek renkli elini tarif eder. Bu deklare oyunun bu renkte oynanacağını ve ortağına as veya rualarını göstermesini rica deklaresidir. Cevapçı Açanın renginde zon deklare ederse As veya Ruası olmadığını. 1 üst seviyede Sanzatu deklare ederse Rua(ları) olduğunui 2 üst seviyede 1 renk okursa o renkte ası olduğunu gösterir.


Dengeli dağılımlı Sanzatu elleri ;


Cevapçının 2 karo rölesinden sonra Açan ; 

 1. 2 Sanzatu derse 23-24 puanlı dengeli eli olduğunu,
 2. Sanzatu derse 25-26 puanlı dengeli eli olduğunu,
 3. Sanzatu derse 27-28  puanlı dengeli eli olduğunu,
söylemektedir. Bu elde 5'li, majör olabilir. Cevapçının 3 Trefl araştırması Puppet steymandır. Beşli, 4'lü Majör sorusudur.2 Trefl açışımız üzerine Cevapçı 2 Kör 2 Piki 3 Trefl, 3 Karo

cevapları verdiğinde; Açan Cevapçının rengine fiti varsa hemen gösteriyor. yoksa ; Açanın el tarifi 1 kademe yükseliyor. 
     


2 Kör veya 2 pik açışımız  üzerine konuşmalarımız ve anlamları ;
 1. 2 Kör veya 2 Pik açışlarımızda diğer majör 4 Kart olamaz.
 2. 2 Kör veya 2 Pik açışlarımız en fazla 8 ya da 7 kayıplı olmalıdır.
 3. 2 Kör veya 2 pik açışına 2 Sanzatu cevabından sonra ogüst Konvansiyonu cevaplarını kullanıyoruz.
Sırasıyla; 
3 Trefl zayıf el 1 onör, ( 6-7 Puan)
3 Karo Zayıf el 2 Onör, ( 6- 7 Puan )
3 Kör zayıfın kuvvetlisi  ( 8-9 Puan ) 1 Onör,
3 Pik  zayıfın kuvvetlisi ( 8 - 9 Puan ) 2 Onör, 
3 Sanzatu As, Rua ,Dam ( 8 - 9 Puan )zayıfın kuvvetlisi olan el

3 seviyesinde renk açışlarımız  üzerine konuşmalarımız ve anlamları ;

3 seviyesinde renk açışlarımız genelde 2 tepe onörlü 7 kayıplı el gösterir.Cevapçı  hesabını elindeki kayıpları sayarak yapar.
cevapçı'nın majör renk cevabı forsingtir. 

3 Sanzatu açışımız üzerine konuşmalarımız ve anlamları
 1. Ortağın 3 Sanzatu ( Gambling ) açışı üzerine 4 Trefl cevabımız Kozun Trefi ise pas geç, karo ise düzelt anlamındadır.
 2. Ortağın 3 Sanzatu ( Gambling ) açışı üzerine 4 Karo cevabımız ; açışı kaç kart ile yaptığı sorusudur. ( Açan 4 kör ile 7 Kartla, 4 Pik ile 8 kartla açtığını gösterir.)
 3. Ortağın 3 Sanzatu ( Gambling ) açışı üzerine 5 Karo cevabımız ; Kozun Karo pas geç trefl ise  6 Deklare et ricasıdır.
4 Trefl - 4 Karo açışlarımız üzerine konuşmalarımız ve anlamları; ( Namyats )
 1. 4 Trefl açışı Kapalı 8 Kart kör ya da Kör ası olmayıp başka renkte 1 ası olan el tarif eder.
 2. Cevapçının  4 karo cevabı açıdan elini tarif etmesini ister. Açan Kör ası olmayıp başka ası varsa onu gösterir,yoksa 4 Kör der.
 3. Cevapçının 4 Pik, 5 trefl, 5 karo deklareleri bu rente 2 kaybın yoksa 6 deklare et anlamı taşır.
 4. 4 Karo açışı Kapalı 8 Kart Pik  ya da Pik  ası olmayıp başka renkte 1 ası olan el tarif eder.
 5. Cevapçının  4 Kör  cevabı açıdan elini tarif etmesini ister. Açan Pik  ası olmayıp başka ası varsa onu gösterir,yoksa 4 Pik  der.
 6. Cevapçının , 5 trefl, 5 karo ve 5 kör deklareleri bu rente 2 kaybın yoksa 6 deklare et anlamı taşır.
4 Kör - 4 Pik üzerine konuşmalarımız ve anlamları ;
 1. 4 Sanzatu 2 kaybın olan rengi söyle ricasıdır.

Açışlarımıza Rakip müdahalesi üzerine konuşmalarımız ve anlamları ;
 1. 1 Majör açışımıza rakip kontr attığında cevaplarımız değişmiyor.
 2. 2 majör cevabımız en zayıf deklare olup üçlü tutuş 5-7 puan gösterir.
 3. 1 Sanzatu cevabımız 2 Trefle transfer olup ortağın  2 trefl demesinden sonra 2 Majörümüz üçlü tutuş ve 8-10 puan gösterir.
 4. 2 Trefl cevabımız, 2 Karoya  transfer olup ortağın 2 demesinden sonra 2 Majörümüz üçlü tutuş ve 8-10 puan gösterir.
 5. 2 Sanzatu deklaremiz Jacoby 2 Sanzatu olup 4 kart tutuş ve 13+ puan gösterir.
 6. Bergen tutuşlarımız değişmiyor.
 7. 3 Majör deklaremiz 4 Kart tutuş ve zayıf el gösterir. (Blokarif.)
 8. 3 Sanzatu deklaremiz 5 kart tutuş ve 1 As gösterir.
 9. Splinter yapmak 4 kart tutuş ve tek kart ifade ediyor.
 10. Sürkontur atmamız Prensip olarak 10+ puan ve rakip deklareleri cezalandırmak  isteyen bir elimiz olduğunu gösterir. Ortaktan normal açış yaptıysa, rakibin deklare ettiği renkte 3-4 kartı varsa kontur atmalı ve rakibi cezalı oynatma fırsatı vermelidir. Açan pas geçmeyipkonuşursa

 • 11+ Puan 3'lü koz fiti
 • 3 minör diyecektim fakat bergen tutuşlarına girdiği için söyleyemedim.
 • Rakibin deklare edeceği bir renge kontr atma arzusu
Rakip renk açışlarına renk girişlerimiz ve anlamları ;
 1. Rakip renk açışlarına 1 renk ile müdahale ederken Renk kalitesi ( Suit Quality )kontrolü yapıyoruz. Hangi seviyede  müdahale ediyorsak girdiğimiz renk + onlu dahil onör sayısı girdiğimiz seviyede olmalıdır.
 2. Rakip renk açışlarına ;  1 seviyesinde 8 puan ve 8 kayıpla, 2 seviyesinde 10 puan ve 7 kayıpla, üç seviyesinde 12 puan ve 6 kayıpla müdahale ediyoruz.

Rakip renk Açışlarına 1 Sanzatu girişimiz ve anlamları ;
 1. Rakip 1 renk ile oyun açtığında Raptor Konvansiyonu kullanıyoruz.
Rakip 1 Majör renk açıp gelen 1 Sanzatu cevabı üzerine Wasilevski Konvansiyonu kullanıyoruz.

Rakip açışlarına cue- bidlerimiz ve anlamları ;
 1. Rakip Renk açışlarına GESTHEM Konvansiyonu kullanıyoruz.
Rakip Sanzatu Açışlarına konuşmalarımız ve anlamları ;
 1.  Rakip Sanzatu açışlarına birinciden Multy Landy Konvansiyonu kullanıyoruz.
 2. Rakip Sanzatu açışlarına dördüncüden Landy konvansiyonu kullanıyoruz.


2 yorum:

 1. Bu yorum yazar tarafından kaldırıldı.

  YanıtlayınSil
 2. Yine çok yararlı bir sayfa. Bu notları tekrar tekrar okuyup bloğuma alıyorum. Teşekkürler.

  YanıtlayınSil